Idé bag

Højlund spørger!

Er jeg den eneste, der har det sådan?


Ville du selv ansætte en, der f.eks. er 50-55-60-65 år eller ældre  i en vigtig stilling,
hvis du var 25-45 år …?

Det ville jeg ikke … eller sagt på en anden måde.

Jeg forstår godt begrundelsen for, hvorfor de fleste ikke vil det, men det vil +PRO lave om på.Mit navn er Mads Anker Højlund.
Jeg vil gerne være en +PRO.

VIL DU?

-----------------------------------------------------

Hvad går +PRO ud på?


+PRO går ud på at fastholde den fuldvoksne, erfaringsrige og arbejdsivrige del af arbejdsstyrken, som:

  • Har et langt arbejdsliv bag sig, og ikke ønsker at gå på pension
  • Ønsker fortsat at bidrage til samfundet med erhvervserfaring, livserfaring og vidensdeling
  • Har mistet sit arbejde og har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet
  • Ønsker fortsat at udvikle sig og blive udfordret i erhvervslivet
  • Ønsker at holde sig sund og i fysisk form, så de fortsat kan være et plus for erhvervslivet
  • Vil være med til at optimere den offentlige social- og sundhedssektor, så omkostningsniveauet både på det menneskelige og det finansielle område er minimeres
  • Er gået på pension, men ønsker at vende tilbage i en ny konstellation og livsstil

+PRO er en ny livsstil for den modne, erfaringsrige og arbejdsivrige del af arbejdsstyrken!


+PRO skal realiseres ud fra princippet:

Vi er alle født forskellige, så for at behandle alle ens, skal vi behandles forskelligt.

Planen for dig som +PRO vil derfor være en individuel løsning som tager udgangspunkt i, hvor du er i dit liv.

Hvorfor +PRO?


Hele livet er en lang spændende rejse, hvor man for hvert år der går, og for hver oplevelse man gennemlever, ændrer indstilling til, hvordan livet skal leves og prioriteres.

Når man runder de årgange, hvor de fleste bliver mindre interessante for ”det dynamiske erhvervsliv”, er man samtidig kommet i en situation, hvor man ser anderledes på mange forskellige forhold her i livet. Børnene er for længst flyttet hjemmefra. Der er ikke længere stress på i forhold til afhentning af børn, barns sygedag osv.

Man får mere ro og overskud i tilværelsen. Man bliver mere bevist om at leve livet nu og her.

Det gør samtidig, at man prioriterer anderledes i forbindelse med det ”at arbejde” og samtidig passer bedre på sig selv, dvs. holder sig frisk og rask.

Derfor vælger man (skal man vælge) at blive en +PRO

Hvordan +PRO


Arbejdsugen for en +PRO vil være opdelt i faglighed = arbejdstimer, og sundhed = obligatoriske fysiske træningstimer samt evt. mental optimering.

Altså færre timer på arbejdspladsen, men tilføjet timer, som er dedikeret til fysisk træning.
Den obligatoriske fysiske træning er en del af arbejdsugen. Det indregnes i ”alm arbejdstid”, og vil ved udeblivelse kategoriseres som fravær.

Denne arbejdsform skal finansieres dels af arbejdsgiver, dels af staten. Via en minimal omfordeling af det 3-cifrede milliardbeløb, der årligt bevilliges til sundhedssektoren, kan der spares på finansloven. Ydermere nedsættes behovet for varme hænder i sundhedssektoren.

Den obligatoriske fysiske træning skal sikre, at en +PRO holder sig frisk og rask, og derfor kan være en stabil arbejdskraft, der kan træde til også i ekstraordinære situationer.
Den obligatoriske fysiske træning skal også sikre, at en +PRO mindsker belastningen på sundhedsvæsenet, ved færre indlæggelser, medicinering, genoptræning osv.


Det er videnskabelig bevist, at vi ved intensiv fysisk træning kan holde os friske og raske, undgå knogleskørhed og opbygge muskelmasse, der gør os stærkere i hverdagen.
Derfor er det en vigtig parameter for en +PRO, at den obigatoriske fysiske træning er en integreret del af ”arbejdsugen”, dvs. der ikke kan springes over eller fritages.

Hvem er +PRO?


+PRO er gruppen af modne, fagligt kompetente, erfaringsrige og arbejdsivrige personer, der ønsker at fortsætte med at bidrage til det danske velfærdssamfund med en ny værdiskabende og livgivende livsstil. En livsstil, der er en kombination af værditilførsel til samfundet og personlig vedligeholdelse, mentalt og fysisk.

+PRO er dynamiske personer, med stor erhvervs- og livserfaring, der på den ene eller anden måde er blevet kørt ud på et sidespor/ekskluderet fra arbejdsmarkedet, fordi de er et andet sted i livet og tænker, ønsker og prioriterer anderledes.

+PRO ønsker at mindske belastningen af samfundets social- og sundhedsudgifter til den modne del af befolkningen, ved en bevist og handlekraftig plan.

Ud over at +PRO vil bidrage positivt til erhvervslivet, skal +PRO  også sikre mental og fysisk sundhed hos den enkelte.


+PRO er udtænkt, beskrevet, etableret og drevet af Mads Anker Højlund.


+PRO
er tænkt som et OPI-projekt (Offentligt/Privat Innovationsprojekt), som skal integreres som et punkt i finansloven.


Den grundlæggende ide er også at gøre op med nogle af de bekymringer, der er i forbindelse med den stigende andel af ”fuldvoksne mennesker” i befolkningen og som kun bliver større de næste mange år.

Hvad kan en +PRO bidrage med?


En +PRO kan med sin erfaring, viden og livsindsigt fortsætte med at være en del af det pulserende erhvervsliv og hjælpe/bistå det yngre erhvervsliv med at fremelske ideer og drømme.


En +PRO kan støtte op om den generation, der sætter standarden for fremtiden på vilkår, der gør det livsbekræftende for en +PRO og givende for erhvervslivet.


En +PRO kan ved spidsbelastninger være en afhjælpende faktor, der letter stressniveauet på en arbejdsplads.

Hvornår +PRO?


+PRO skal nu finde sin rette udformning og sammensætning.


De næste måneder afgør, hvordan +PRO bedst kan realiseres i den stærkeste konstellation.


+PRO vil være i løbende udvikling og forme sig efter, hvilke krav vi mødes med for at kunne gennemføre projekt +PRO.


+PRO ønsker at samle interesserede til et møde først i det nye år, gerne i løbet af januar 2023, for at få Fase 1 aktiveret.


+PRO er fremtidens begreb, fremtidens måde at leve på, især for fuldvoksne mennesker, men måske også for resten af befolkningen.


Følg med i udviklingen af +PRO og tilmeld dig her eller via menupunktet "Tilmelding" i topppen, hvis du ønsker at modtage nyt om fremtiden for +PRO.


 

Besøg også LinkedIn-gruppen PlusPRO eller Facebookgruppen PlusPRO

Her kan du følge med og give din mening til kende.


Mads Anker Højlund

+PRO


Spørgsmål?


Kontakt initiativtager og ophavsmand til +PRO

Mads Anker Højlund
+45 4040 5253
mads.hoejlund@pluspro.dk


"There's just no time to die"